En son teknoloji araçları, tam donanımlı bilgisayarları, Internet bağlantıları, çağdaş program ve yazılım desteği ile yaptığı çalışmaların teknik temelini de güçlü kılan bir büro olmanın yanında ister kısa süreli tercümelerinizde isterse uzun çeviri projelerinizde aynı ciddiyet ve mesleki ilke olarak edindiği; zamanında, güvenilir ve düzenli çalışma prensibi ile hemen her sektörden müşterimiz için tamamladığımız kaliteden ödün vermeksizin büyümekten , gelişmekten ve sizlere en iyi hizmeti verdiğimizden dolayı gururluyuz .
 

YEMİNLİ,PROFESYONEL,NOTER TASDİKLİ TERCÜME HİZMETİ

TC. Cumhuriyetindeki tüm resmi ve gayri resmi kurumlarındaki evrakların , noterden yeminli  mütercimler tarafından tercüme edilmektedir, istenilen tasdik işlemleri de tarafımızca yapılmaktadır.

HUKUKİ TERCÜMELER
Uluslararası ve T.C. hukuku konusunda uzman hukukçu tercümanlar tarafından verilen tercüme hizmetidir. Mahkeme kararları, Hukuki yazışmalar, patent başvuruları, Her türlü sözleşme menşeli belgeler,Bayilik anlaşmaları, Vekaletnameler, Kanun ve yönetmelikler Beyannameler v.b. hukuki konularda tercüme çalışmaları bu kapsamda ele alınır.

TİCARİ,MALİ ve İŞ TERCÜMELER
Konusu ne olursa olsun her türlü resmi ve özel sözleşmeler, şirket kuruluş mukaveleleri, imza sirkülerleri, yönetim kurulu karar ve tutanakları, ihale sürecinde hazırlanan niyet mektubu, şartname gibi belgeler, İhracat ve ithalat işlemleri sırasında meydana gelen ters yönlü para ve mal değiş tokuşu, Akreditif sürecinde bankayla firmalar tarafından karşılıklı olarak üretilen her türlü resmi ve gayri resmi evraklar, İktisadi ve mali konularda, daha özel olarak da bankacılık ve sigortacılık alanlarında yazılmış her türlü yazı ve dokümanlar, Her türlü uluslararası ticari yazışmalar, faturalar ve fatura yerine geçen diğer belgeler en üst seviyede eğitime sahip olan tercümanlarımızca tercüme edilmektedir.

AKADEMİK TERCÜMELER
Öğrencilere, öğretmenlere, Doktora, master ve uzmanlık tezleriniz, araştırma notları eğitim amaçlı çalışmalar , ve her türlü bilgi kaynaklarının tercümeleri, ilgili eğitim konusunda verdiğimiz hizmetlerdir. Ayrıca üniversitelerin istediği biçimlerde baskı, sayfa düzeni ve kağıt seçenekleriyle hazırlanır,ve her türlü desteğin de sağlanacağından şüphe yoktur.

TEKNİK -TIP - BİLİMSEL TERCÜMELER
Teknik şartnameler, Bilimsel çalışmalar, Tıbbi bilgi gerektiren çeviriler, eczacılık, ve kimya olan her türlü yazı, İlaç prospektüsleri, reçete ve diğer kağıtlar , rapor, kullanım kılavuzları, Teknik çizim ve formüller içeren tercümeler uzmanlık gerektiren tercümelerdir, bu tip tercümeleri yapan uzman tercümanlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

EDEBİYAT TERCÜMELER
Ders notları, tezler, edebi yazılar, kitap çevirileri, v.b. konularda uzmanlık gerektiren tercümeler, uzman tercümanlarımızca en kaliteli şekilde tercüme edilir.

SANATSAL – SOSYAL BİLİMLER TERCÜMELER
Tarih, arkeoloji, sosyoloji, felsefe ve sanata ilişkin kitapve yazılar , vb uzaman tercümanlarımızca tercüme edilmektedir

TURİSTİK REFAKAT
Misafirlerinize profosyenel turizm rehberleri tarafından tarihi ve turistik yerlere yapacağı gezilerde verilen hizmetlerimizdir.

SÖZLÜ TERCÜMELER VE REFAKAT
Yurt içi ve yut dışında her konuda sözlü ve refakatı gerektiren işlerin uzman tercümanlarımızla hizmet vermekteyiz

FUAR ve ORGANİZASYON EKİBİ
Türk ve Yabancı firmaların katıldığı fuar vb. Organizasyonlarda fuar ekibi hizmeti verilir.